onze kijk op ontwikkeling en verandering

Een waarderende benadering

In ons werk passen wij de benadering van Appreciative Inquiry toe. Omdat we geloven in de kracht van het zelf veranderen en niet veranderd (moeten) worden. En omdat we zien dat het werkt, effectief en vooral dat diegenen die de verandering doormaken en vormgeven dat met enthousiasme doen.

Voor ons is Appreciative Inquiry een benadering maar niet een in beton gegoten methodiek. Zonder de logische opbouw tussen de verschillende stappen te doorbreken is er genoeg ruimte om te 'spelen' met vorm en procesinrichting. Ook vraagt de uitdaging of de situatie soms om een combinatie met andere invalshoeken of benaderingen. Dat is waar wij graag onze tanden inzetten en onze toegevoegde waarde laten zien, door met onze opdrachtgevers en betrokkenen mee te denken wat de beste manier is om hun ambities te realiseren.

Elk van ons past Appreciative Inquiry toe in verschillende rollen. Als procesbegeleider, als (interim) manager, onderwijsprofessional of als kwaliteitsadviseur. Zo hebben wij elk onze eigen kijk op succesvolle toepassing ontwikkeld en zijn wij continu op zoek naar hoe het beter kan. Door deze invalshoeken,ervaringen en inzichten met elkaar te delen en van elkaar te leren ontstaat telkens weer iets nieuws. Zo leren wij van elkaar en ontwikkelen wij onszelf steeds weer een beetje meer. Zodat we in opdrachten en projecten steeds een stapje verder kunnen gaan.

onze kijk op onderwijs

onderwijs in transitie

Het onderwijs is bezig zich aan te passen aan de steeds sneller veranderende wereld. Nieuwe onderwijsvormen en constant wijzigende programma's moeten een antwoord geven op de hedendaagse vraag uit het werkveld en de specifiek voorkeuren van studenten. 

Die transitie vraagt flinke inspanningen en lef van bestuurders, docenten en andere betrokkenen. 

<...>